ВНИМАНИЕ!!! Акция!!! Воспользуйтесь возможностью снизить свои расходы на обучение. Предъявив купон, Вы получаете скидку на один месяц обучения в группе.


СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Учись и отдыхай

Тест з української мови


 1. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка:
  • Б) бджолосім’я , розмаїтість, узбережжя
  • А) надзьобувати, юшечка, щасливець
  • В) єднання, сором’язливість, щирість
  • Г) джерельце, льодовий, щільний
  • Д) зшивати, рум’янець, дзеркальце
 2. Підкреслена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка:
  • А) засвітити, зломити, зчищати
  • Б) садочок, футболіст, дивина
  • В) коротший, витрачати, позаторік
  • Г) царювати, цимбаліст, цікавий
  • Д) анекдот, покрівля, краяти
 3. М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку:
  • А) виставковий павіл...йон, шановне пан...ство
  • Б) громадянс...ка позиція, здаєт...ся в оренду
  • В) п’ят...сот гривень, перевірка знанн...я тексту
  • Г) абсолютна мен...шість, пол...ське посольство
  • Д) підійти близ...ко, гетьман...ський палац
 4. До одного роду належать обидва іменника рядка:
  • А) Сімферополь, Сибір
  • Б) рукопис, магістраль
  • В) ательє, маестро
  • Г) лібрето, колібрі
  • Д) тюль, Охтирка
 5. Апостроф треба писати на місці пропусків у ВСІХ словах у рядку:
  • А) сім...я, ф...юзеляж, Мурав...йов
  • Б) моркв...яний, п...ять, мавп...ячий
  • В) Лук...ян, в...юн, без...ядерний
  • Г) В...єтнам, бар...єр, м...юзикл
  • Д) м...який, п...ятеро, п...юре
 6. Частка не пишеться разом у варіанті:
  • А) не/зовсім зрозумілий
  • Б) зошит не/підписано
  • В) не/розмовляю італійською
  • Г) не/всі зможуть прийти
  • Д) не/забутня подорож
 7. Граматичну помилку допущено у рядку:
  • А) порада вчителя
  • Б) посада керівника
  • В) нові паспорта
  • Г) сьоме грудня
  • Д) давній сусіда
 8. Граматичну помилку допущено у рядку:
  • А) найвірогідніше тлумачення
  • Б) найбільш вищий пагорб
  • В) менш доцільний спосіб
  • Г) щонайвигідніші умови
  • Д) найкращий підручник
 9. Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива:
  • А) бігти - біжуть
  • Б) свистати – свистають
  • В) хотіти - хотять
  • Г) сідати - сідять
  • Д) губити – гублять
 10. Букву и треба писати на місці обох пропусків у рядку:
  • А) виконувати реч...тативом, промовиста ц...тата
  • Б) створити за аналог...єю, словниковий д...ктант
  • В) с...гнальні вогні, соц...ологічне опитування
  • Г) істор...я авіації, порадитися з д...ректором
  • Д) ...нженерний фах, схвалення колект...ву
 11. Орфографічна помилка допущена у рядку:
  • А) свято, буряк, бур’ян, кур’єр
  • Б) з’єднати, з’їхати, з’явитися, об’єм
  • В) роз’яснити, дит’ясла, пів’яблука, розм’якшити
  • Г) рум’яний, дзвякнути, цвях, дев’ятнадцять, торф’яний
  • Д) м’ясо, м’язи, з’їзд, буря, моркв’яний
 12. Подовження приголосного відбувається у формі орудного відмінка іменника:
  • А) нежить
  • Б) гордість
  • В) кошеня
  • Г) подорож
  • Д) праматір
 13. Граматичну помилку допущено у словосполученні:
  • А) п’яти гривень
  • Б) (на) високих підборах
  • В) барвистих ярмарок
  • Г) багатоповерхових готелів
  • Д) запалення легень
 14. Орфографічна помилка допущена при написанні слова:
  • А) життєвому
  • Б) проводжаю
  • В) сонце
  • Г) сердцевина
  • Д) студентський
 15. Позначте варіант, у якому правильно утворено форму родового відмінка іменників чоловічого роду:
  • А) зібрано соняшнику, викопано цукрового буряку, обмолочено гороху, заготовлено сіна, зібрано з гектару
  • Б) після закінчення інституту, внаслідок туману, у напрямку до Львову, щопонеділка
  • В) виконання плану, близько майдану, зроблено з воску, гарного малюнка
  • Г) без винятку, другого сорту, готуватися до екзамена, населеного пункту
  • Д) без плаща, виступ лектора, звернутися до Івана Дорошенка, багато товара
 16. Позначте варіант, у якому правильно утворено ступені порівняння прикметників:
  • А) найширший, найбільш широкий, найбільш ширший, дуже широкий
  • Б) доцільніший, самий доцільний, найдоцільніший, найбільш доцільний
  • В) найзручніший, найменш зручний, значно зручніший, набагато зручний
  • Г) найбільш зручний, найзручніший, набагато зручніший, більш зручний
  • Д) найдосконаліший, самий досконаліший, найбільш досконалий, найменш досконалий
 17. Правильне написання префіксів зазначено у рядку:
  • А) зцементувати, одтіняти, безконфліктний, примудрий
  • Б) сховати, одчинити, розкутість, приглушений
  • В) ссохнути, присвятий, стоптати, відчистити
  • Г) зціпити, одтанути, безхмарний, вітщебетати
  • Д) схарактеризувати, розширити, причудовий, привабливий
 18. Подвоєння літер відбувається у ВСІХ словах у рядку:
  • А) Керч...ю, відповід...ю, знан...ь
  • Б) швидкіст...ю, суцвіт...я, туман...ість
  • В) священ...ий, необачніст...ю, ран...ій
  • Г) шален...ий, освячен...ий, письмен...ицтво
  • Д) підніж....я, картин...ість, узбіч...я
 19. Вкажіть рядок, у якому літери я, ю, є ,ї позначають два звуки
  • А) місячний, лисиця, клятва, злякати
  • Б) життя, пляма, повітря, суддя
  • В) яблуко, приїжджати, з’їсти, явір
  • Г) глянути, свято, стяг, стаття
  • Д) замовлення, ключ, ряд, подряпати
 20. Спрощення приголосних відбувається у рядку:
  • А) шіс...надцять, швидкіс...ний, кіс...лявий
  • Б) студен...ський, проїз...ний квиток, швидкіс...ний
  • В) чес...ний, кіс...лявий, панс...во
  • Г) корис...ний, віс...ник, хвас...ливий
  • Д) щас...ливий, зліс...ний, совіс...ний
 21. Форму наказового способу має дієслово в словосполученні:
  • А) терміново подаймо звіт
  • Б) терміново подають звіт
  • В) терміново подаємо звіт
  • Г) терміново подати звіт
  • Д) треба терміново подати звіт
 22. Правильну відмінкові форму числівника шістсот дев’яносто вісім наведено у рядку:
  • А) Р.в. шестиста дев’яносто восьми
  • В) Зн.в. шістсот дев’яноста вісьом
  • Д) Д.в. шестисот дев’яноста восьми
  • Б) Д.в. шестисот дев’яноста восьми
 23. Закінчення –ий має прикметник, утворений від слова:
  • А) дім
  • Б) торік
  • В) зовні
  • Г) учора
  • Д) тривога
 24. Суфікс –ев має прикметник, утворений від слова:
  • А) край
  • Б) груша
  • В) кущ
  • Г) кварц
  • Д) вечір
 25. Спонукальним є речення:
  • А) Жінки втомились бути не прекрасними.
  • Б) За правду, браття, єднаймось щиро!
  • В) Весна прийшла, та якось несподівано!
  • Г) Шматок землі, ти звешся Україною.
  • Д) Ви знаєте, як липа шелестить?
 26. Правильною є форма займенника в словосполученні:
  • А) спілкуватися з їми
  • Б) на тім березі ріки
  • В) з твого району
  • Г) до нашіх батьків
  • Д) всим підприємствам
 27. Неправильно вжито прийменник у реченні:
  • А) Пожежа спалахнула через недотримання елементарних норм безпеки.
  • Б) Уважно прочитайте інформацію про розмір ввізного мита.
  • В) Один із енергоблоків електростанції зупинили на вимогу екологів.
  • Г) Школярі знову мають вимушені канікули із-за лютих морозів.
  • Д) У нашій школі вже кілька років поспіль працює театральна студія.
 28. Звертання є у реченні:
  • А) Усе, чим я щасливий і багатий, я мушу рідним словом оспівати.
  • Б) Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим!
  • В) Я люблю твоє майво зелене, і Д)онбас, і Каховку ясну.
  • Г) Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.
  • Д) Ну і мороз! Яка краса! Яка ж заметіль!
 29. Синоніми є слова у рядку:
  • А) говорити - мовчати
  • Б) адресат - адресант
  • В) орга?н - о?рган
  • Г) гарний – чарівний - чудовий
  • Д) музикальний - музичний
 30. Невідмінюванми іменниками є:
  • А) бароко, шоу, шосе, таксі
  • В) край, земля, боа, Золя
  • Г) Суми, кінець, авеню, краса
  • Д) сходи, підбори, любов, какаду
 31. Іменники, яки пишуться разом наведені у рядку:
  • А) лісо/степ, зоре/пад, лікар/терапевт
  • Б) прем’єр/міністр, купівля/продаж, міні/спідниця
  • В) рок/н/рол, пів/дня, тепло/воз
  • Г) шістдесяти/річчя, перекоти/поле, зоре/пад, крає/знавство
  • Д) хімік/органік, вело/спорт, фото/апарат
 32. Вкажіть рядок, у якому ВСІ займенники є вказівними
  • А) мій, весь, той
  • Б) кожний, цей, твій
  • В) ваш, наш, твій
  • Г) усякий, жодний, кожний
  • Д) цей, той, отой
 33. Журбою біді не пособиш. З’ясуйте вид поданого односкладного речення:
  • А) означено-особове
  • Б) неозначено-особове
  • В) узагальнено-особове
  • Г) безособове
 34. Усі розділові знаки вжито правильно у реченні:
  • А) Якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї всю свою душу то щастя само вас знайде.
  • Б) Здоровенний дуб розлігся розширився своїм кострубатим гіллям так що аж темно під ним.
  • В) Багато струмків народжується тут, високо в горах, де росами опадають тумани, де хмари часто сіють дощі.
  • Г) Тепер я бігаю в поле й годинами слухаю як в небі співають хори, грають цілі оркестри.
  • Д) І вже коли ти похитнувсь у слові вважай, що похитнувся у собі.
 35. Другорядні члени речення це:
  • А) підмет, присудок, тире, додаток
  • Б) вставні слова, двокрапка, кома
  • В) означення, додаток, обставина
  • Г) дужки, лапки, звертання
 36. Двокрапка має стояти в реченні:
  • А) Мовчить мій цілий світ...загорнутий в легкі словесні целофани.
  • Б) Поезія...це завжди неповторність...якийсь безсмертний дотик до душі.
  • В) І на тім рушникові оживе все знайоме до болю...і дитинство, й розлука, й вірна любов.
  • Г) Срібним маревом повиті...біля сіл стоять тополі.
 37. Вставне слово вжито у реченні:
  • А) Небо, очевидно, захмарене, бо на ньому - ані вогника.
  • Б) У всьому людському я хочу шукати красу, себто істину.
  • В) Трійця – п’ятдесятий день від Великодня.
  • Г) А душа його проте ніжна.
  • Д) Мудра скарбниця – то пам’ять людська.
 38. Вкажіть речення, в якому є однорідні члени:
  • А) Займався пишний січневий ранок.
  • Б) І вітер з моря шле солоний теплий дух.
  • В) Вранішнє мідне сонце з’явилось на небі.
  • Г) Руда, дбайлива і неквапна осінь у вулик тиші спогад принесе.
  • Д) Кому я кину квітку, прекрасну, як зоря.
 39. Вкажіть складнопідрядне речення:
  • А) Вишні відцвітали, і блідо-рудуваті пелюстки вкривали землю.
  • Б) Літо біжить підстрибуючи – зима іде похнюпившись.
  • В) Як добре те, що смерті не боюся і не питаю, чи тяжкий мій гріх.
  • Г) Ми бачились давно – три вічності минуло.
  • Д) Не тільки тужна пісня лилася зі змученої душі матері, а й протікали сльози гарячі.
 40. Вкажіть складносурядне речення:
  • А) Щоб шанувати, треба мати талант, щоб заздрити – таланту не треба.
  • Б) Кому вдалося раз збрехати, тому вже віри більш не ймуть.
  • В) Душа пройшла всі стадії печалі – тепер уже сміятися пора.
  • Г) Грім не гряне – мужик не перехреститься.
  • Д) Ніч колихала так ласкаво, проте не спалося ніяк.

АФИША ХАРЬКОВА

СОЗДАНИЕ САЙТОВСобытия

Все события >>>


Голосование

Самый эффективный способ поступить в ВУЗ:


Вверх