ВНИМАНИЕ!!! Акция!!! Воспользуйтесь возможностью снизить свои расходы на обучение. Предъявив купон, Вы получаете скидку на один месяц обучения в группе.


СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Учись и отдыхай

Тест з хімії


 1. Визначте речовини, реакція між якими в розчині відповідає скороченому йонному рівнянню
  • алюміній нітрат і калій гідроксид
  • алюміній і вода
  • алюміній сульфат і купрум (ІІ) гідроксид
  • алюміній оксид і калій гідроксид
 2. Хімічна реакція між калій гідроксидом і нітратною кислотою відноситься до типу
  • обміну
  • сполучення
  • розкладу
  • заміщення
 3. Збільшення тиску в системі спричинить підвищення виходу продукту в реакції
 4. Із яких речовин у лабораторних умовах добувають кисень?
  • калій перманганат
  • калій сульфат
  • карбон(IV) оксид
  • натрій карбонат
 5. Визначте напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником
 6. Як побрібно змінити концентрацію амоній хлориду в реакції з натрій гідроксидом, щоб змістити хімічну рівновагу в бік утворення амоніаку (в закритій посудині)?
  • зменшити
  • збільшити
  • спочатку збільшити, потім зменшити
  • спочатку зменшити, потім збільшити
 7. Визначте формулу речовини «Х» у схемі перетворень
  • NaOH
  • СО2
  • СaCO3
  • Ca(HCO3)2
 8. Визначте тип кристалічної гратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння.
  • металічна
  • йонна
  • атомна
  • молекулярна
 9. Який рядок утворений символами хімічних елементів однієї групи й однієї підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва?
  • S, O, Cr
  • S, Se, Cr
  • Cr, Se, Mo
  • S, O, Te
 10. Визначте протонне число хімічного елемента за такими даними: знаходиться в ІV групі періодичної системи хімічних елементів, відносна молекулярна маса його вищого оксиду дорівнює 80.
  • 22
  • 23
  • 32
  • 40
 11. Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронн оболонці містить два електрони.
  • 6
  • 20
  • 13
  • 16
 12. Визначте число нейтронів в ядрі атома 80Вr.
  • 45
  • 44
  • 43
  • 42
 13. Вкажіть, до якого класу органічних речовин належить 2-пентин:
  • ненасичених вуглеводнів ряду етилену;
  • насичених вуглеводнів;
  • ненасичених вуглеводнів ряду ацетилену;
  • циклопарафінів.
 14. Вкажіть реагенти для лабораторного добування ацетилену:
  • кальцій силікат i вода;
  • кальцій карбонат i вода;
  • кальцій карбід i вода;
  • етен i вода;
 15. Вкажіть реактив для якісного виявлення ацетилену:
  • водень;
  • калій перманганат;
  • купрум(П) гідроксид;
  • вода;
 16. Вкажіть скільки спільних електронних пар є між атомами Карбону в молекулі етилену:
  • одна;
  • дві;
  • три;
  • чотири;
 17. Вкажіть, що спостерігається під час пропускання етену через бромну воду:
  • розігрівання речовин;
  • зміна кольору бромної води;
  • знебарвлення бромної води;
  • випадання білого осаду;
 18. Вкажіть речовини, з яких добувають кальцій карбід:
  • гашене вапно та кокс;
  • палене вапно та кокс;
  • вапняк i кокс;
  • вуглекислий газ;
 19. Вкажіть кількість спільних ковалентних пар між атомами Карбону в молекулі ацетилену:
  • одна;
  • дві;
  • три;
  • чотири;
 20. Вкажіть, до якого класу органічних речовин належить пент-2-ен:
  • насичених вуглеводнів;
  • ненасичених вуглеводнів ряду етилену;
  • ненасичених вуглеводнів ряду ацетилену;
  • циклічних вуглеводнів;
 21. Вкажіть речовину, яка утворюється на першій стадії приєднання водню до ацетилену:
  • етан;
  • етен;
  • пропен;
  • бутен;
 22. Вкажіть рядок речовин, яю можуть вступати в реакції приєднання з етиленовими вуглеводнями:
  • лише водень i галогени;
  • водень, галогени, галогеноводні, воду;
  • лише водень i воду;
  • лише воду та галогени;
 23. Вкажіть кількість спільних електронних nap у молекулі ацетилену:
  • 4;
  • 5;
  • 3;
  • 2;
 24. Вкажіть, до якого типу реакції належить реакція приєднання атомів Гідрогену до молекули речовини:
  • дегідратації;
  • гідрування;
  • дегідрування;
  • гідролізу;
 25. Вкажіть реакції характерні для ненасичених вуглеводнів:
  • заміщення й окиснення;
  • приєднання та заміщення;
  • приєднання й окиснення окисниками;
  • горіння;
 26. Вкажіть формулу третього члена гомологічного ряду ненасичених вуглеводнів ряду етилену:
  • С2Н4;
  • C5H10;
  • С3Н6;
  • С4Н8
 27. Позначте рівняння окисно-відновної реакції:
  • 2NaOH + H2S04 = Na2S04 + 2Н20;
  • К2О+СО2=К2СО3;
  • 2Na + Н2 = 2NaH;
  • К2С03 + 2НС1 = 2КС1 + С02 + Н20.
 28. Вкажітъ метал, який найенергійніше взаємодіє iз сіркою:
  • літій;
  • натрій;
  • калій;
  • цинк;
 29. Вкажітъ природні сполуки, які містять Калій:
  • сильвініт i глауберова сіль;
  • сильвніт i кам'яна сіль;
  • карналіт i сильвініт;
  • карналіт i кам'яна сіль;
 30. Вкажітъ речовину А у cxeмi перетворень:
  • NaCl;
  • NaOH;
  • NaBr;
  • Na2S04;
 31. Вкажіть лужний метал, який на повітрi окиснюється з утворенням сполуки складу Ме02:
  • цезій
  • калій;
  • натій;
  • літій;.
 32. Вкажітъ галоген, в атмосфері якого калій самозаймається:
  • хлор;
  • фтор;
  • йод;
  • бром;
 33. Вкажить формулу сполуки, яка в основному утворюється під час окиснення калію киснем повітря:
  • К202;
  • К02;
  • К20;
  • КОН;
 34. Позначте назви природних сполук, які містять Натрій:
  • карналіт i сильвін;
  • сильвін i глауберова сіль;
  • глауберова сіль i кам'яна сіль;
  • сильвін i сильвінiт.
 35. Обчисліть и вкажітъ відносну молекулярну масу газу, густина якого за неоном становить 3,2:
  • 32
  • 128
  • 64
  • 16
 36. Визначте речовину А у cxeмi перетворень
  • NaCl;
  • NaOH;
  • NaN03;
  • Na2S04;
 37. Вкажіть елемент, який міститься у карналіті:
  • Калій;
  • Натрій;
  • Літій;
  • Цезій;
 38. Вкажіть назву природної сполуки, яка містить Натрій i Калій
  • глауберова сіль;
  • сильвініт;
  • карналіт;
  • доломи.
 39. Вкажіть метал, який найенергічніше взаємодіє з водою:
  • Na;
  • К;
  • Li; ,
  • Са;
 40. Вкажітъ формулу поташу:
  • КНС03;
  • KN03;
  • К2С03;
  • K2S04;

АФИША ХАРЬКОВА

СОЗДАНИЕ САЙТОВСобытия

Все события >>>


Голосование

Самый эффективный способ поступить в ВУЗ:


Вверх