ВНИМАНИЕ!!! Акция!!! Воспользуйтесь возможностью снизить свои расходы на обучение. Предъявив купон, Вы получаете скидку на один месяц обучения в группе.


СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Учись и отдыхай

Украинский язык и литература


Підготовка до ЗНО 2018-2019 з української мови та літератури у Харкові

Курс підготовки до ЗНО 2018-2019 у Харкові з української мови та літератури  розроблено згідно з програмами, затвердженими  Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Він спрямований науспішний результат, підвищення навчальних досягнень учнів з будь-якого рівня, оскільки фахівці з підготовки до ЗНО 2018 у Харкові з української мови та літератури використовують метод диференційованого навчання, враховуючи індивідуальніта вікові особливості дитини.

     Кожному абітурієнту на курсах підготовки до ЗНО 2018 з української мови  надаються необхідні дидактичні матеріали, консультації з мови та літератури.

    Програми підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2018 у Харкові  з української мови та літератури складаються з таких розділів: «Українська мова» («Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Орфоепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення») та «Українська література» («Усна народна творчість», «Давня українська література», «Література кінця ХVIII-початку ХХ ст.», «Література ХХ ст.», «Творчість українських письменників-емігрантів», «Сучасний літературний процес»). Кожний з цих розділів включає чи мало тем, тому перед майбутніми студентами стоїть досить складна задача: докорінно відновити свої знання та навички, а можливо й вивчити тему заново.

    Згідно з програмовими вимогами абітурієнти отримають такі уміння та навички:

 • визначати співвідношення букв та звуків у слові, тобто розуміти відмінність  між письмовим варіантом та усною вимовою слова з урахуванням особливостей українського мовлення;
 • визначати розряд звука в залежності від способу його утворення; транскрибувати українські слова (відображати вимову того чи іншого слова в письмовому вигляді) згідно звивченими правилами фонетики української мови;
 • визначати лексичний розряд того чи іншого слова, його походження, лексичне значення; доречно використовувати в своєму мовленні та пояснювати фразеологізми, прислів'я, приказки, наприклад,
 • визначати значущі частини, з яких складаються слова (корінь, префікс, суфікс, закінчення), спосіб утворення того чи іншого слова, розрізняти різні форми одного слова від спільнокореневих слів;
 • розрізняти частини мови та їх граматичні категорії, визначатиїх загальне значення, роль в реченні, приналежність до певної групи в залежності  від лексичного значення та особливостей уживання в мовленні;
 • розрізняти словосполучення, слова, речення, тип зв'язку між словами в словосполученні та частинами складного речення; визначати вид речення  за метою висловлювання, характеру висловлюваного в реченні ставлення до дійсності, складу, наявності одного чи двох організуючих центрів, наявності або відсутності другоряднихч ленів, наявності або часткової відсутності всіх необхідних членів даної структури речення і т. д.;
 • визначатистиль мовлення, особливостітого чи іншого стилю; знаходити та виправляти стилістичні помилки; правильно використовувати в мовленні засоби виразності;
 • визначати правильний варіант вимови того чи іншого слова;
 • використовувати на практиці правила української орфографії, розпізнавати та виправляти орфографічні помилки;
 • визначати роль того чи іншого твору, його автора в літературному процесі;
 • аналізувати твір, використовуючи основні теоретико-літературні поняття  згідно з  програмою, визначати художні засоби, використані автором;
 • розрізняти літературні течії та напрямки, визначати характерні особливості кожного з них.

На нашому сайті Ви маєте можливість БЕЗКОШТОВНО пройти тест з української мови

                  Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2018 з української мови у Харкові з фахівцями  - це гарантоване підвищення рівня знань учня з предмета. Система підготовки, практично опрацьована нашими репетиторами , дозволяє учневі поглибити знання з мови та літератури, опанувати стильове розмаїття сучасної української літературної мови  та бути готовим до будь-яких несподіванок при виконанні тестів ЗНО 2018-2019.

Вот уже пятый год наши преподаватели готовят учеников к сдаче внешнего независимового тестирования/оценивания (ЗНО). О качестве подготовки к ЗНО по украинскому языку и украинской литературе говорят успешное поступление ВСЕХ учеников в выбранные вузы и позитивные отзывы о центре и его преподавателях.

Доверяйте подготовку к ЗНО 2018 по украинскому языку и литературе в Харькове профессионалам!!!

АФИША ХАРЬКОВА

СОЗДАНИЕ САЙТОВСобытия

Все события >>>


Голосование

Самый эффективный способ поступить в ВУЗ:


Вверх