ВНИМАНИЕ!!! Акция!!! Воспользуйтесь возможностью снизить свои расходы на обучение. Предъявив купон, Вы получаете скидку на один месяц обучения в группе.


СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Учись и отдыхай

Математика


Підготовка до ЗНО 2018-2019 з Математики у Харкові

 Провідні фахівці освітнього центру “Майстер Клас” допоможуть абітурієнтам ліквідувати прогалини  та систематизувати знання з математики, отриманів школі. Заняття з кваліфікованими репетиторами з математики у Харкові  — це можливість своєчасного попередження помилок при виконанні комплексних тестів, а також всебічної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2018  з математики у Харкові згідно з державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Наш портал -  Ассоциация репетиторов Украины - содержит информацию о прораммах подготовки по всем предметам школьной и вузовской подготовки. Особой популярностью пользуются репетиторы по математике:   www.repetitor.org.ua/repetitory/matematika.

      В результаті підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2018-2019 у Харкові учні матимуть можливість удосконалити такі предметні навички:

1) виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв'язувати задачі на пропорції та наближені обчислення,;

 2) знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних;

3) будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їxнi властивості;

4)  розв'язувати лiнiйнi, квaдpaтні, рацiональнi, iррацiональнi, показникові, логарифмiчнi, тригонометричні рівняння, нepiвності та їх системи,

5) розв'язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їxнix систем;

6) знаходити довжини, величини кyтiв, площі, об'єми геометричних фiгур таких як  призма, паралелепіпед, піраміда, зрізана піраміда; тіл і поверхонь обертання та їх елементів (циліндр, конус, зрізаний конус, куля, сфера)

7) розв'язувати найпростiшiкомбiнаторнiзадачі та обчислювати ймовiрностiвипадкових подій;

8) обчислювати та аналізувати розмах вибірки, моду, медіану, середнє значення;

9) аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та інших формах;

10) знаходити координати середини відрізка та відстань між двома точками, виконувати дії з векторами,  знаходити скалярний добуток векторів;

11) застосовувати координати і вектори до розв'язування стереометричних задач та задач практичного зміcтy.

     Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2018 з математики - це гарантоване підвищення власного рівня знань учня, опрацювання складних для розуміння предметних тем. Система підготовки, практично опрацьована репетиторами освітнього центру “Майстер Клас”, дозволяє учневі своєчасно здійснити  моніторинг власних знань з усіх предметів та захистити себе від несподіваих переживань при виконанні тестів ЗНО 2018.

    На нашому сайті Ви також можете пройти пробне БЕЗКОШТОВНЕ тестування з математики, результати якого можете використовувати як для оцінки теперішнього стану знань, так і для моніторингу Ваших досягнень.

 

Безусловно, никто не будет оспаривать мысль о том, что качественная подготовка к внешнему независимому оцениваниютестированию (ЗНО) по математике является залогом успешного поступления в выбранный Вами Вуз.

Доверяйте подготовку к ЗНО 2018 по математике в Харькове только высококвалифицированным преподавателям, имеющим значительный опыт подобной работы.

АФИША ХАРЬКОВА

СОЗДАНИЕ САЙТОВСобытия

Все события >>>


Голосование

Самый эффективный способ поступить в ВУЗ:


Вверх