ВНИМАНИЕ!!! Акция!!! Воспользуйтесь возможностью снизить свои расходы на обучение. Предъявив купон, Вы получаете скидку на один месяц обучения в группе.


СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Учись и отдыхай

Химия


Підготовка до ЗНО 2018-2019 з хімії у Харкові

Допоможем абітурієнтам ліквідувати прогалини  та систематизувати знання з хімії, отриманів школі. Заняття з кваліфікованими репетиторами з хімії у Харкові— це можливість своєчасного попередження помилок при виконанні комплексних тестів, а також всебічної підготовки до незалежного оцінювання 2015-2016 з хімії у Харкові згідно з державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки,   молоді та спорту України. Підготовка до ЗНО 2015-2016 з хімії у Харкові - це необхідна умова успішного вступу до університету.

При підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 у Харкові з хімії учні опановують навчальний матеріал за такими тематичними блоками:

«Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Обчислення в хімії», які в свою чергу розподілено за розділами та темами згідно програми.

Учням надаються знання найважливіших законів і теорій хімії; володіння хімічною мовою, вміння користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих і складних речовин.

В процесі систематизаціїзнань учні вміють складати хімічні формули і рівняння хімічних реакцій, розв'язувати розрахункові та експериментальні задачі самостійно; розуміють зв'язок між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями речовин, способами їх добування, галузями застосування.

Також велика увага приділяється таким темам, як

1) природні та штучні речовини, їх будова, способи добування та галузі застосування;

2)розуміння наукових основ певних хімічних виробництв;

3)положення металічних елементів у періодичній системі; особливості електронної будови атомів металічних елементів; особливості металічного зв’язку;

4)загальні фізичні та хімічні властивості металів, загальні способи їх добування;

5)ряд активності металів;

6)явище корозії, способи захисту металів від корозії; сплави на основі заліза (чавун, сталь).

В процесі навчання учні вирішують багато тестових завдань згідно  з програмами ЗНО, що надаєучням упевненості в своїх знаннях.

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 з хімії у Харкові — це гарантоване підвищення власного рівня знань учня, опрацювання складних для розуміння предметних тем. Система підготовки, практично опрацьована репетиторами, дозволяє учневі своєчасно здійснити  моніторинг власних знань з усіх предметів та захистити себе від несподіваих переживань при виконанні тестів ЗНО 2018-2019 у Харкові.

 

На нашому сайті Ви також можете пройти пробне БЕЗКОШТОВНЕ тестування з хімії, результати якого можете використовувати як для оцінки теперішнього стану знань, так і для моніторингу Ваших досягнень.

Успешная подготовка к ЗНО (внешнему независимому оцениванию) по химии  является решающим факторов в выборе центра подготовки к ЗНО, формы обучения (индивидуально или в группе) - за шесть лет работы данного направления ВСЕ ученики наших курсов поступили в выбранные вузы!!!

Доверяйте подготовку к ЗНО 2018 по химии профессионалам!!! 

АФИША ХАРЬКОВА

СОЗДАНИЕ САЙТОВСобытия

Все события >>>


Голосование

Самый эффективный способ поступить в ВУЗ:


Вверх